Ta strona używa mechanizmu ciasteczek (cookies). Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności. Możesz określić warunki obsługi tych plików w Twojej przeglądarce.
agroturystyka, noclegi, hotele, kwatery prywatne, pensjonaty, sanatoria, uzdrowiska, ośrodki wypoczynkowe, wczasy, turystyka
 
Hotele, agroturystyka, pensjonaty, kwatery prywatne - liczba obiektów w bazie wakacyjny.com: 1151 |   + DODAJ OBIEKT   |   POMOC 
  noclegi, agroturystyka, turystyka Panel użytkownika
   
noclegi, agroturystyka, turystyka   noclegi, agroturystyka, turystyka   noclegi, agroturystyka, turystyka
  noclegi, agroturystyka, turystyka Menu
   
   
   
   
   
   

 
noclegi, agroturystyka, turystyka Reklama
 

 
noclegi, agroturystyka, turystyka Sonda
Na co zwracasz największą uwagę wybierając ofertę turystyczną?
  na cenę
  na organizatora
  na standard obiektu
  na oferowane udogodnienia
  na opinie innych

zobacz wyniki
 

noclegi, agroturystyka, turystyka
 
 
 
  Regulamin
 

Jeśli nie akceptujesz zasad zawartych w niniejszym dokumencie, nie masz prawa odwiedzać prowadzonych przez nas serwisów lub prenumerować jakiejkolwiek formy naszego elektronicznego pisma.

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zasad korzystania z serwisów opublikowanych w niniejszym dokumencie w dowolnym czasie.

 

Odwiedzających nasze serwisy lub prenumerujących którąkolwiek z form naszego elektronicznego pisma obowiązują aktualne zasady korzystania z serwisów.

 

Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią naszej firmy i są publikowane zawsze na wyłączną odpowiedzialność publikującego. Zabrania się publikującym w naszych serwisach zamieszczania wszelkich materiałów bezprawnych, zawierających groźbę, oszczerstwo, zniesławienie, treść nieprzyzwoitą, materiałów pornograficznych, materiałów naruszających prawo autorskie lub innych materiałów naruszających jakiekolwiek prawo.

 

Nie bierzemy odpowiedzialności za działania osób i firm zamieszczających swoje reklamy w naszych serwisach. Każdorazowo kupujący zawiera umowę bezpośrednio z reklamodawcą. Szczegóły oferty każdego reklamodawcy oraz jego wiarygodność zawsze należy zweryfikować indywidualnie.

 

Opublikowane na naszych stronach informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

Każda z porad oraz informacji publikowanych w naszych serwisach przygotowywana jest z należytą starannością. Nie powinno się jednak bezwarunkowo korzystać z wszystkich informacji i porad. Zawsze bezwzględnie należy sprawdzić czy informacje uzyskane z naszych serwisów są odpowiednie w danym przypadku, a dopiero potem korzystać z nich.

 

Informacje zawarte w naszych serwisach nie mają charakteru porady (np. porady prawnej, podatkowej, finansowej, medycznej lub jakiejkolwiek innej).

 

Nie udzielamy żadnych gwarancji użyteczności jakichkolwiek informacji do określonego celu. W żadnym przypadku nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody (w tym bez ograniczeń, szkody polegające na utracie przyszłych dochodów, utracie lub niemożliwości korzystania z informacji, oraz nieprzydatności materiałów, a także ograniczeń w dostępie do zawartości naszych serwisów wynikających z dowolnych powodów).

 

Nie gwarantujemy dostępności naszych serwisów, współpracy z dowolnym sprzętem, oprogramowaniem, a także braku wirusów.

 

Nie gwarantujemy możliwości łączenia się z Internetem za pośrednictwem naszych serwisów.

 

Nie należy przyjmować jako pewne zamieszczane w naszych serwisach deklaracje dotyczące przyszłości. Zastrzegamy sobie pełne prawa do postępowania niezgodnego  z takimi deklaracjami.

 

Użytkownik zobowiązany jest do zachowania poufności danych swojego konta, w tym loginu i hasła oraz innych danych, jak i za wszelkie działania prowadzone w ramach konta. Rejestracja, a w niektórych przypadkach także abonament, związane są ściśle z osobą, firmą lub instytucją zakładającą konto. W przypadku ujawnienia innym użytkownikom loginu użytkownika, hasła lub innych danych konta, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia takiego konta bez uprzedniego powiadomienia. Kiedy sytuacja taka dotyczy konta objętego opłatami lub abonamentem, to jego usunięcie nie będzie wiązało się ze zwrotem wniesionych opłat i może wiązać się z dodatkowymi kosztami związanymi z niedozwolonym działaniem użytkownika.

 

Nie oferujemy możliwości skrócenia żadnego z typów abonamentu, ani możliwości zamiany na jakikolwiek inny typ abonamentu lub jakiejkolwiek formy zamiany na inną usługę lub produkt. 

 

Zastrzegamy sobie pełne prawo do dowlolnej modyfikacji informacji publikowanych na stronach naszych serwisów a także usunięcia dowolnych informacji według własnego uznania oraz do całkowitej odmowy publikacji nadesłanych materiałów.  

Zabraniamy przesyłania za pomocą naszych serwisów jak i usług świadczonych przez naszą firmę jakichkolwiek niedozwolonych treści w tym wszelkich form "spamu",  a także wszelkich działań umożliwiających lub ułatwiających "spam", plików i innych materiałów, które zawierają elementy niszczące, takich jak wirusy, robaki internetowe, konie trojańskie, albo jakiekolwiek pliki o niepożądanym lub ukrytym działaniu. Zabraniamy także przesyłania lub udostępniania plików lub programów o ile działania takie narusza lub łamie obowiązujące prawo. Nie bierzemy na siebie odpowiedzialności za tego typu działania samowolnie dokonywane przez użytkowników naszych serwisów i usług. Każdy użytkownik naszych serwisów oraz usług w przypadku podjęcia zakazanych niniejszym regulaminem działań, zobowiązuje się do pokrycia szkód w faktycznej wysokości związanych z tymi działaniami, chyba że kwot takich nie można ustalić, wtedy za każdy wysłany element spamu użytkownik zapłaci równowartość 10 Euro tytułem likwidacji szkód.

 

Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą przesyłać informacji do naszych serwisów, dokonywać zakupów, ani wykonywać innych czynności prawnych bez zgody rodzica lub opiekuna.

 

Zawartość tej witryny jest przygotowywana na terytorium Polski. Nie składamy żadnych oświadczeń co do jej zgodności lub dostępności w innych miejscach. W niektórych krajach dostęp do naszych serwisów może być zakazany lub niezgodny z prawem. Osoby decydujące się na odwiedzenie naszych serwisów poza terytorium Polski zawsze czynią to na własną odpowiedzialność i odpowiadają za swoje postępowanie według przepisów prawa miejscowego.

 

Jeżeli obowiązujące prawo zabrania dokonywania powyższych wyłączeń lub ogranicza zakres takich wyłączeń to nasza firma ogranicza swoją odpowiedzialność w maksymalnym zakresie dozwolonym w stosownych przepisach prawa.

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom zapisującym się na naszą listę subskrypcyjną, a także korzystającym z płatnych oraz bezpłatnych form prezentacji w naszych serwisach. Informacje te mogą dotyczyć bezpośrednio prowadzonej działalności, jak i mogą mieć także charakter niekomercyjny (np. życzenia świąteczne, ciekawostki, komentarze), a także charakter komercyjny (opłacone przez naszych klientów reklamy).

 

Zastrzegamy sobie pełne prawo do skrócenia w dowolnym momecie bez podania powodów oraz bez wcześniejszego powiadomienia każdej z pośród usług oferowanych w postaci okresu próbnego nazywanego inaczej okresem testowym lub usługą "demo".

 

Użytkownicy korzystający z usług w postaci okresu próbnego (testowego) otrzymają w czasie jego trwania lub po jego zakończeniu fakturę pro forma za roczną usługę oraz druk wpłaty bankowej - brak wpłaty za usługę w zaznaczonym w przesyłce terminie oznacza deaktywację usługi. Faktura VAT pro forma jest ofertą handlową i nie stanowi faktury VAT w rozumiemiu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dziennik Ustaw z 2004r. nr 54, poz 535).

Na wszelkie dodatkowe pytania dotyczące zasad korzystania z serwisów możesz uzyskać odpowiedź pisząc do nas na adres pytania@wakacyjny.com

noclegi, agroturystyka, turystyka
noclegi, agroturystyka, turystyka
noclegi, agroturystyka, turystyka
noclegi, agroturystyka, turystyka
noclegi, agroturystyka, turystyka
noclegi, agroturystyka, turystyka
engine by: P3.pl | Design by prochera.com | Generated in: [No JavaScript support]

-


| Home | Home | Home | Home | Home