Ta strona używa mechanizmu ciasteczek (cookies). Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności. Możesz określić warunki obsługi tych plików w Twojej przeglądarce.
agroturystyka, noclegi, hotele, kwatery prywatne, pensjonaty, sanatoria, uzdrowiska, ośrodki wypoczynkowe, wczasy, turystyka
 
Hotele, agroturystyka, pensjonaty, kwatery prywatne - liczba obiektów w bazie wakacyjny.com: 1151 |   + DODAJ OBIEKT   |   POMOC 
  noclegi, agroturystyka, turystyka Panel użytkownika
   
noclegi, agroturystyka, turystyka   noclegi, agroturystyka, turystyka   noclegi, agroturystyka, turystyka
  noclegi, agroturystyka, turystyka Menu
   
   
   
   
   
   

 
noclegi, agroturystyka, turystyka Reklama
 

 
noclegi, agroturystyka, turystyka Sonda
Na co zwracasz największą uwagę wybierając ofertę turystyczną?
  na cenę
  na organizatora
  na standard obiektu
  na oferowane udogodnienia
  na opinie innych

zobacz wyniki
 

noclegi, agroturystyka, turystyka
 
 
 
  ABC Turysty ›› Ubezpieczenia
 

Jadąc na upragniony urlop warto pamiętać o wykupieniu ubezpieczenia turystycznego, które w razie ewentualnego nieszczęśliwego zdarzenia pokryje nie tylko koszty naszego leczenia, ale także pozwoli na pokrycie strat materialnych wynikających na przykład z kradzieży samochodu, czy zniszczenia bagażu. Aby wybrać najkorzystniejszy dla nas pakiet ubezpieczeniowy należy dokładnie zapoznać się z ofertami firm ubezpieczeniowych oraz z proponowanymi warunkami. Dotyczy to szczególnie agencji mniej znanych, mających niezwykle atrakcyjne, tanie oferty. Trudno jest wskazać konkretne towarzystwo ubezpieczeniowe, ponieważ wszystkie oferują klientom systemy zniżek i ulg, zachęcają różnorodnością polis.

Podstawowe rodzaje ubezpieczeń dla osób wyjeżdżających za granicę to:

ubezpieczenie kosztów leczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są tu niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane koszty leczenia powstałe w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem powstałym w czasie pobytu poza granicami Polski w okresie ważności umowy ubezpieczenia. Objęte ubezpieczeniem są w zależności od wariantu ubezpieczenia koszty poniesione na:

 badania i zabiegi szpitalne
 leczenie ambulatoryjne
 zakup niezbędnych lekarstw oraz środków opatrunkowych
 dojazd lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca pobytu ubezpieczonego, gdy wymaga tego jego stan zdrowia
 pobyt w placówce służby zdrowia
 leczenie stomatologiczne, ale jedynie związane z wystąpieniem ostrych stanów zapalnych i bólowych lub spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem objętym umową ubezpieczenia (nie dotyczy to więc kosztów leczenia profilaktycznego i protetycznego)
 naprawę lub zakup protez lub środków ochronnych i pomocniczych (okulary), jeżeli ich zniszczenie nastąpiło na skutek nieszczęśliwego wypadku objętego umową ubezpieczeni


Należy pamiętać o zebraniu wszystkich oryginalnych rachunków związanych z przebiegiem leczenia i kosztami transportu za granicą.Po wejściu Polski do Unii Europejskiej należy pamiętać o formularzu E111. Formularz ten daje nam możliwość skorzystania z pewnych świadczeń podczas czasowego pobytu w krajach członkowskich. Formularz ten jest ważny przez okres 2 miesięcy. Formularz ten musi zostać potwierdzony przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ponieważ właśnie NFZ pokryje ewentualne, niezbędne z przyczyn medycznych koszty naszego leczenia podczas pobytu za granicą. Należy również pamiętać, że E111 nie daje  gwarancji, że wszędzie bezpłatnie uzyskamy pomoc medyczną. To co w niektórych państwach otrzymamy bezpłatnie w innych będziemy musieli zapłacić lub dopłacić. Po powrocie możemy strać się o częściową refundację poniesionych kosztów. W przypadku skorzystania z pomocy medycznej będziemy musieli liczyć się z opłatami za wizyty lekarskie, zabiegi ambulatoryjne, pobyty w szpitalu, lekarstwa, wystawienie recepty.

ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie to gwarantuje wypłatę świadczeń w przypadku:

 śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
 trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego  nieszczęśliwym wypadkiem
podczas wykonywania pracy zawodowej oraz w drodze do i z pracy, a także w życiu prywatnym, w kraju i za granicą.
Ubezpieczenie może być zawarte w zakresie pełnym - całodobowym lub w zakresie ograniczonym do zdarzeń powstałych w czasie pracy zawodowej oraz w drodze do pracy i z pracy do domu. Ubezpieczeniem mogą być objęte również osoby korzystające z wyjazdów rekreacyjnych oraz osoby uprawiające różne dyscypliny sportów.

ubezpieczenie bagażu podróżnego

Ochroną ubezpieczeniową objęty jest bagaż osoby ubezpieczonej odbywającej podróż zagraniczną. Ubezpieczone są rzeczy wchodzące w skład bagażu podróżnego tzn. walizki, nesesery, torby wraz z ich zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych oraz przedmioty zakupione w czasie podróży. W zależności od wyboru Towarzystwa Ubezpieczeniowego można liczyć na:

 odpowiedzialność za szkody powstałe w bagażu na skutek różnych zdarzeń losowych m.in. takich jak pożar, powódź, ulewa, grad, wydostanie się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz prowadzenia akcji ratowniczej związanych z tymi zdarzeniami.
 odszkodowanie za bagaż zniszczony w wypadku komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej.
 odszkodowanie w sytuacji udokumentowanej kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wtedy, gdy z powodu nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, nie było możliwości zabezpieczenia bagażu.
 jeśli opóźnienie dostarczenia bagażu na miejsce pobytu za granicą wyniesie ponad 24 godziny, ubezpieczyciel wypłaci na podstawie oryginałów rachunków, świadczenie z tytułu refundacji poniesionych wydatków na przedmioty pierwszej potrzeby (odzież, przybory toaletowe).
 gdy zaginie bagaż będący pod opieką zawodowego przewoźnika (na podstawie dokumentu przewozowego) również otrzymamy wypłatę odszkodowania.

Umowa ubezpieczeniowa dotycząca bagażu nie obejmuje: pieniędzy w gotówce lub innej formie, biżuterii, dzieł sztuki itp.

ubezpieczenie assistance

Autocasco należy do grupy ubezpieczeń komunikacyjnych dobrowolnych. Oznacza, że zawarcie umowy zależy tylko od właściciela pojazdu. Przedmiotem umowy są pojazdy zarejestrowane w RP zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym. Zasady ubezpieczenia regulują OWU opracowane i zatwierdzone przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy lub na czas krótszy. Dokumentem potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia jest polisa - ważna od następnego dnia po zapłaceniu stosownej składki. Należność opłaca się jednorazowo lub w ratach. Umowa wygasa automatycznie po zakończeniu okresu ubezpieczenia, lub w momencie nieopłacenia kolejnej raty składki. Polisa autocasco ma na celu wypłatę odszkodowania w następujących przypadkach:

 gdy sam ponosisz winę za uszkodzenie samochodu,
 gdy sprawca uszkodzeń nie jest znany,
 uszkodzenia są skutkiem zderzenia ze zwierzętami,
 za skutki żywiołów (np. powodzi, wybuchu, pożaru),
 za kradzież pojazdu.

Autocasco ochrania właściciela samochodu przed niespodziewanym wydatkiem związanym z naprawą samochodu w przypadku jego uszkodzenia lub kradzieżą.

Poniżej przedstawiamy nazwy towarzystw ubezpieczeniowych oferujące ubezpieczenia turystyczne. Informacje te pomogą Państwu wybrać najkorzystniejszy pakiet ubezpieczeń.

Allianz Polska S.A.
ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa
tel.: +48 022 529 40 00
fax: +48 022 529 40 40
www.allianz.pl

Commercial Union TUO S.A. ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa
tel.: +48 022 557 49 12
fax: +48 022 579 49 22
www.cu.com.pl

Generali TU S.A.
ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa
tel.: +48 022 543 05 00fax: +48 022 543 08 99
www.generali.pl

PZU S.A.
al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
tel.: +48 022 582 34 00
fax: +48 022 582 34 01
www.pzu.pl

STU Ergo Hestia S.A.
ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
tel.: +48 058 555 60 00
fax: +48 058 555 60 01
www.hestia.pl

Tryg Polska
pl. Jagielloński 15, 22-600 Radom
tel.: +48 088 348 50 00
fax: +48 048 360 14 65
www.tryg.pl

TUiR Warta S.A.
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
tel.: +48 022 581 01 00
fax: +48 022 581 13 74
www.warta.pl

UNIQA TU S.A.
ul. Gdańska 132, 90-965 Łódź
tel.: +48 042 634 47 00
fax: +48 042 637 76 87
www.uniqa.pl

noclegi, agroturystyka, turystyka
noclegi, agroturystyka, turystyka
noclegi, agroturystyka, turystyka
noclegi, agroturystyka, turystyka
noclegi, agroturystyka, turystyka
noclegi, agroturystyka, turystyka
engine by: P3.pl | Design by prochera.com | Generated in: [No JavaScript support]

-


| Home | Home | Home | Home | Home